HLAVA98
Obchodná 13
811 06 Bratislava
Slovakia

tel./fax: +421-2-52964051
e-mail: hlava@rainside.sk

IČO: 31793177
DIČ: 2021457372